Bờ lóc 1, ngày 23 tháng 3

Bờ lóc 1   Chào mẹ,   Vì tối qua mẹ bảo, hay là con viết blog đi, vì mẹ muốn biết cuộc sống trong đôi mắt con như nào. Cuộc sống như nào. Có điều gì thú vị. Con ban đầu không thích, nói thẳng ra là lười, vì ngày nay còn ai đọc…Read more Bờ lóc 1, ngày 23 tháng 3

Advertisements

Bờ lóc 5, ngày 17 tháng tư

Mẹ ơi, hôm nay con mệt, nhưng con vẫn viết cho mẹ. Vì con không muốn làm rơi ngày hôm nay, con muốn ôm nó thật chặt   Hôm nay con đã nhìn vào mắt của bạn ấy rất lâu để con hiểu rằng con lại đang nhìn mình và con hiểu rằng bạn ấy…Read more Bờ lóc 5, ngày 17 tháng tư